Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Данъчно право

Част от адвокатските услуги, които предлагам в областта на данъчното право:

 • Данъчна защита
 • Ревизионно производство
 • Обжалване на актове
 • Защита по данъчно-ревизионни актове
 • Данъчна защита пред НАП
 • Правни консултации по данъчно правни въпроси и казуси
 • Правни услуги във връзка с възстановяване на ДДС
 • Данъчно планиране
 • Представителство пред данъчната администрация
 • Правни услуги във връзка с данъчното облагане
 • Правна защита по данъчни  дела