Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Застрахователно право

Част от адвокатските услуги, които предлагам в областта на застрахователното право:

  • Правна помощ при застрахователни обезщетения – представителство за обезщетения за изплащане на имуществени и неимуществени вреди при настъпило застрахователно събитие
  • Представителство пред застраховател в случаи на завеждане и заплащане на щети
  • Съдебна защита срещу искове на застрахователи
  • Правна помощ, свързана с обезщетение при пътно-транспортно произшествие
  • Завеждане на искове срещу застраховател